Learning OARS

Learning Person-Centered Counseling Skills: OARS

Common Content
Some content commonly covered in introducing the person-centered counseling skills that are foundational in MI:
Thomas Gordons Roadblocks that are not listening
Gordon’s communication model
Accurate empathy Carl Rogers and its relationship to behavior change
Open vs. closed questions
Affirmation
Reflective listening: Simple vs. complex reflections
Summaries
Overshooting/understating

Jag har utvecklat ett annorlunda sätt att bli mer bekant med BÖRS. I ett rollspel används kort för att känna igen, öva på och utveckla användning av fyra verktyg inom MI: Bekräftande uttalanden (Affirmationer), Öppna frågor, Reflektioner och Sammanfattningar. Kortspelet erbjuder tre alternativ som riktar sig mot spelarens olika kunskapsnivå och utvecklingsbehov.
Kontakta mig för mer information www.miconsulting.biz.