Symposium

Specialistkurs i Motiverande samtal - MI för leg psykologer Stockholm IHPU och Christina Näsholm Hösten 2012 + jan 2013 +  

MI utbildning för psykologer på specialistnivå. Utbildningen syftar till att deltagarna ska uppnå beskrivna lärandemål och därmed förstå, tillämpa, omsätta och vidareutveckla huvuduppgiften i MI, vilken består i att på samma gång personcentrerat och styrande hjälpa personer att upptäcka, komma i kontakt med, bli medvetna om, hämta fram, formulera och använda sin egen motivation till förändring, omställning och utveckling.

Equipoise: Is MI without a target behavior MI? +  

ICMI 2010, Day 1, Symposium, Equipoise: Is MI without a target behavior MI? (Divided in parts 1-7)

1. Introduction - Allan Zuckoff