Symposium

Bild för Christina Näsholm

Specialistkurs i Motiverande samtal - MI för leg psykologer Stockholm IHPU och Christina Näsholm Hösten 2012 + jan 2013

MI utbildning för psykologer på specialistnivå. Utbildningen syftar till att deltagarna ska uppnå beskrivna lärandemål och därmed förstå, tillämpa, omsätta och vidareutveckla huvuduppgiften i MI, vilken består i att på samma gång personcentrerat och styrande hjälpa personer att upptäcka, komma i kontakt med, bli medvetna om, hämta fram, formulera och använda sin egen motivation till förändring, omställning och utveckling.

Forums: 

Tag: 

Språk: 

Prenumerera på RSS - Symposium