Vad är MINT?

MINT står för Motivational Interviewing Network of Trainers. Det är en internationell idéll organistaion för MI tränare med syfte att stärka kvalitén av utbildning och träning i MI så att det arbete som bedrivs för att stärka människors motivation till positiv förändring och utveckling blir så hjälpsamt och effektivt som möjligt.

Prenumerera på Motiverande samtal RSS