Motiverande Samtal (MI)
är en samarbetsinriktad och personcentrerad form av guidning för att locka fram och stärka motivation till förändring.
Läs mer om vad MI är.

Rekommendationer om innehåll i MI-utbildningar av olika längd och med olika gruppstorlekar

MINT-Nordic är en förening för Nordiska medlemmar av MINT Inc. En av uppgifterna för MINT-Nordic är att främja god praxis och hög kvalitet i utbildning av motiverande samtal.

RIKTLINJER FÖR BILDANDE AV LOKALAVDELNINGAR TILL MOTIVATIONAL INTERVIEWING NETWORK OF TRAINERS (MINT) INCORPORATED +  

Översättning från engelska se bifogad fil.

MI inspirerad bok om kommunikation av nordisk MINT medlem

Tid för samtal - Vad talar vi om egentligen?
Författare Staffan Hultgren

Tid för samtal belyser samtalet utifrån MI-inspirerande perspektiv och teoretiska modeller med tydliga praktiska tillämpningar. Strategier och kommunikativa principer som läsaren kan utforska, prova och förädla i samklang med egna erfarenheter. Samtal mellan vuxna och vuxna/barn, samtal som berör både professionella och privata relationer. Ett genomgående tema är att möta människor i förändring och utveckling utifrån en pedagogisk beteendevetenskaplig grundsyn.

NIKMI – Nordisk Internationell Konferens om MI i Norrköping 21-23 april 2013 +  

En konferens med syftet att ge översikt över MI, presentera helt aktuell
internationell kunskap och hur denna inspirerat och format tillämpningar av
Motiverande samtal - MI i Norden.

>

Välkommen till Norrköping 21-23 april 2013, louis de geer konsert & kongress

Söndag 21 april 2013: Heldagsworkshops

- Theresa Moyers, USA: Client language during MI sessions: What to do with Change and Sustain Talk
- Steven Malcolm Berg-Smith, USA: The Art of Teaching MI
- Jeff Breckon, England: MI with adolescents

Måndag, Tisdag 22-23 april 2013: Konferens och konstnärlig gestaltning

I konferensen medverkar förutom de tre nämnda bland andra: Paul Ernshaw & Rory Allot (England), Sune Rubak (Danmark), Anette Søgaard, Carl Åke Farbring ,Lars Forsberg, Astri Brandell Eklund, Magnus Johansson, Marianne Kunstlicher och arrangörerna. Tema kommer bl a att vara MI vid psykisk störning, för barn och familj, kvalitetsäkring och implementering.

Arrangörer: Norrköpings kommun, Socialtjänstkontoret tillsammans med Tom Barth och Christina Näsholm.

Mer information på http://www.motiverandesamtal.se

Fördjupningskurs för lärare i Motivational Interviewing/MI på MICLab VT-2013 +  

Kursen riktar sig till dig som är lärare / tränare i motiverande samtal (MI). Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap om lärande av MI samt kunskap i handledning baserad på kodning av MI enligt MITI och kodning av förändringstal enligt CLAMI. Kodningskunskap är en hjälp i att underlätta MI-lärande.

Fördjupningskurs för lärare i Motivational Interviewing/MI på MICLab VT-2013 +  

Kursen riktar sig till dig som är lärare / tränare i motiverande samtal (MI). Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap om lärande av MI samt kunskap i handledning baserad på kodning av MI enligt MITI och kodning av förändringstal enligt CLAMI. Kodningskunskap är en hjälp i att underlätta MI-lärande.

Motiverande samtal och fysisk aktivitet ur ett folkhälsoperspektiv, 7,5 hp. Vt 2013 +  

Kursen är en fristående distanskurs med träffar måndag/tisdag alternativt fredag/lördag, våren 2013. Seminarieträffarna omfattar samtalsträning, föreläsningar, litteraturuppgifter och erfarenhetsutbyte. Transkribering av samtal med kodning, reflektionsseminarier, och inlämningsuppgifter. Kursen består av många praktiska moment med betoning på MI som förhållningssätt samt träning av Motiverande samtal utifrån fallbeskrivningar.

För mer information om kursens genomförande kontakta; staffanh@gih.se
Utbildningsavdelningen; utbildningsavdelningen@gih.se, www.gih.se

NYT: MI-uddannelse til 10 ECTS points i Odense - Nyt hold starter uge 41, 2013 +  

Nyt i Odense: et 8 ugers diplommodul i MI i regi af University Colege Lillebaelt. Giver 10 ECTS points. Yderligere oplysninger hos Bente Malig Larsen, http://www.dualog.dk , E-mail: bente@dualog.dk eller Marianne Peter, http://micenterfyn.dk , E-mail: mariannepeter@micenterfyn.dk
Link til modulet her: http://kurser.ucl.dk/content/dk/kurser/evukurserogmoduler/2012-13_diplom...

TNT på skandinavisk språk i Oslo 12. - 15. november 2012 +  

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) i Oslo skal i november arrangere en TNT godkjent av The Board of Directors MINT. Vi har fortsatt mulighet til å ta i mot flere søknader og alle med gode MI kunnskaper som behersker dansk, svensk eller norsk kan søke.

Tom Barth skal være hovedtrener og det vil bli stilt store krav til egenaktivitet hos deltagerne.

For mer informasjon se http://www.tntnordic2012.no/

Specialistkurs i Motiverande samtal - MI för leg psykologer Stockholm IHPU och Christina Näsholm Hösten 2012 + jan 2013 +  

MI utbildning för psykologer på specialistnivå. Utbildningen syftar till att deltagarna ska uppnå beskrivna lärandemål och därmed förstå, tillämpa, omsätta och vidareutveckla huvuduppgiften i MI, vilken består i att på samma gång personcentrerat och styrande hjälpa personer att upptäcka, komma i kontakt med, bli medvetna om, hämta fram, formulera och använda sin egen motivation till förändring, omställning och utveckling.

Fortsättningskurs för lärare i Motivational Interviewing/MI på MIC Lab HT 2012 +  

Kursen riktar sig till dig som är lärare / tränare i motiverande samtal (MI). Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap om lärande av MI samt kunskap i handledning baserad på kodning av MI enligt MITI och kodning av förändringstal enligt CLAMI. Kodningskunskap är en hjälp i att underlätta MI-lärande.

Motiverande samtal och fysisk aktivitet ur ett folkhälsoperspektiv, 7,5 hp HT 2012 +  

Kursen är en fristående distanskurs med träffar måndag/tisdag alternativt fredag/lördag, hösten 2012. Seminarieträffarna består av samtalsträning, föreläsningar, litteraturuppgifter och erfarenhetsutbyte. Teorier kompletteras med praktiska tillämpningar, reflektionsseminarier och inlämningsuppgifter.

För mer information om kursens genomförande kontakta; staffanh@gih.se
Utbildningsavdelningen; utbildningsavdelningen@gih.se, www.gih.se

Kursansvarig; Staffan Hultgren, Member of MINT, GIH, Stockholm.

Sista anmälningsdag 15 april 2012.

Exempel på studieresultat:

Workshop Sylive Naar-King og Jeff Brackon, mars 2012 +  

Sylvie Naar-King og Jeff Brackon holder work-shop i Levanger (Norge) 8. og 9. mars 2012. Tema for work-shopen er "MI og arbeid med ungdom og unge voksne". Kurset koster 2.500,- NOK og dekker deltakeravgift samt lunsj. For mer informasjon; ta kontakt med Paula Sofie Haugan, e-post: paula.haugan@hint.no eller tlf 007474022763, mobil 004748142866.

"Form og indhold i Motivational Interviewing" - Nordisk konferencedag den 7. juni 2011 i Fredericia, Danmark +  

Invitation til nordisk konferencedag - tirsdag den 7. juni 2011.

"Form og indhold i Motivational Interviewing"

Konferencens hovedtemaer:
- Hvad er Motivational Interviewing?
- Hvordan kan man arbejde med Motivational Interviewing?
- Påvirker den form, man arbejder i, indholdet af Motivational Interviewing?

Värderingskort för personer med schizofreni - översättning till svenska 1  

Hej hej!
Här kommer översättning till svenska på värderingskorten för personer med schizofreni av Theresa Moyers och Steve Martino.

Med vänlig hälsning!
/Carina Bång

Filmer från Riskbruksprojektet +  

Nu kan man beställa en DVD med två MI-klipp, Den snusande mamman och Killen i baren, som vi har gjort på Riskbruksprojektet vid Statens folkhälsoinstitut. Utskrifter av samtalen och kodning finns också att ladda ner.

Beteendevetenskapliga grundprinciper vid samtal med barn och ungdomar. +  

Motiverande samtal med barn och ungdomar är ett intressant och mycket speciellt område. Hur uppfattar barn och ungdomar egentligen vuxnas frågor och anvisningar? Presenterad bok tar upp problematiken utifrån beteendevetenskapliga grundprinciper med inriktning på fysisk aktivitet. Teorier och modeller med praktiska tillämpningar. Grundläggande teorier som är värdefulla vid samtal med barn och ungdomar där vuxna försöker förstå barn och ungdomar.

Kontakta mig gärna för frågor och funderingar; staffanh@mcsab.se

Reflektionen +  

Här kommer ett ex. av Reflektionen nr 3, Informationsblad för MI nätverket i Norrbotten.

Denna fina nättidning är sammanställd av Anders Isberg och Dan Påhlsson, gruppledare och MI- ansvariga vid Kommunpsykiatrin i Boden.

Ny manual: Motiverande samtal med ungdomar +  

Motiverande samtal med ungdomar - Stöd vid rådgivning om levnadsvanor

Nu finns en manual för dig som arbetar med ungdomar och unga vuxna. Manualen beskriver MI och på vilket sätt MI kan användas i arbetet med ungdomar och unga vuxna.

Ny manual för gruppbehandling: Fri från spelberoende 1  

Denna manual för gruppbehandling av spelberoende vuxna grundar sig på kognitiv beteendeterapi och motiverande samtal.

Omröstning

Behövs det fler tillfällen i Norden för att träffas och utbyta idéer om MI?: