Beteendevetenskapliga grundprinciper vid samtal med barn och ungdomar.

Bild för staffan hultgren

Motiverande samtal med barn och ungdomar är ett intressant och mycket speciellt område. Hur uppfattar barn och ungdomar egentligen vuxnas frågor och anvisningar? Presenterad bok tar upp problematiken utifrån beteendevetenskapliga grundprinciper med inriktning på fysisk aktivitet. Teorier och modeller med praktiska tillämpningar. Grundläggande teorier som är värdefulla vid samtal med barn och ungdomar där vuxna försöker förstå barn och ungdomar.

Kontakta mig gärna för frågor och funderingar; staffanh@mcsab.se

Hultgren, S. (2008) Fysisk aktivitet, Folkhälsa, Beteendeförändringar. En beteendevetenskaplig betraktelse. Beteendevetenskapliga grundprinciper vid samtal med barn och ungdomar. Kunskapsföretaget.
www.kunskapsforetaget.se, e-post kunskap@kunskapsforetaget.se

BilagaStorlek
Publikation.pdf218.08 KB
MI-handguide.jpg64.69 KB

Språk: 

Lägg till ny kommentar